Obwodnica Skawiny - rozpoczęcie realizacji w 2013 roku

28.12.2012, źródło: um.skawina.net

Urząd Miasta i Gminy Skawina podał informację, że Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wprowadzeniu zadania pn.: Budowa obwodnicy Skawiny do projektu budżetu na 2013 rok.

obrazek

Realizacja II i III części obwodnicy Skawiny

Oznacza to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz władze Gminy Skawina rozpoczną w 2013 r. realizację II i III odcinka obwodnicy. Urząd podaje, że udało się podjąć uchwałę m.in. dzięki mocnemu wsparciu  Członka Zarządu Jacka Krupy.


Zadanie to, wraz z budową dwóch nowych mostów na rzece Skawinka i potoku Rzepnik  ma łączną długość 2,0 km (od skrzyżowania z ulicą Nowoprzemysłową do skrzyżowania z ulicą Energetyków).

 

Obwodnica Skawiny to poprawa bezpieczeństwa  jej mieszkańców, szansa na rozwój przedsiębiorczości i  nowe inwestycje oraz wykorzystanie istniejącego już potencjału miasta.


Planowana obwodnica Skawiny stanowi obejście centrum miasta w ciągu drogi krajowej nr 44. Łączna długość wszystkich pięciu odcinków wynosi 5,4 km.


Przypomnienie dotychczasowych działań władz  Gminy w tym zakresie na:

http://www.um.skawina.net/index.php?option=16&action=news_show&news_id=9450&menu_id=0

Tagi:

  • skawina, uchwała, obwodnica skawiny, zarząd województwa małopolskiego, budowa obwodnicy skawina
blog comments powered by Disqus