"Bliżej Nauki" z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

07.03.2015, źródło: www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl

Wszystkich zafascynowanych nauką mieszkańców Krakowa (i nie tylko) zapraszamy do udziału w wykładach popularnonaukowych z cyklu „Bliżej Nauki", które odbywać się będą na Wydziale FAIS UJ przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.

obrazek

Harmonogram wykładów, www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl

Sala A-1-08/ 153 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Adres: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

 

UWAGA: zmiana harmonogramu - wykład dr. hab. Pawła Węgrzyna O grach komputerowych całkiem poważnie odbędzie się 28 kwietnia, natomiast 24 marca zostanie wygłoszony przez prof. dr. hab. Ewę Gudowską-Nowak wykład Demitologizacja symboli, czyli o wampirach. nanorurkach i tajemnicach porfiryn.

 

 

 

Wtorki o godzinie 18.00 dwa razy w miesiącu. Uczestnictwo w wykładach jest całkowicie bezpłatne. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób.

 

 

 

Więcej informacji dostępne pod linkiem.

 

 

Organizatorzy

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

 

Pod względem prowadzonych prac naukowo-badawczych Wydział FAIS jest czołową jednostką w Polsce. Rocznie, naukowcy pracujący na Wydziale publikują około 500 prac, z tego około 450 w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych objętych Thomson Reuters Master Journal List, zwaną „listą filadelfijską". Obecnie realizowanych jest ponad 120 badawczych projektów krajowych i 16 międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu Państwa oraz poprzez fundusze strukturalne lub bezpośrednio przez Unię Europejską i NATO.

 

Wydział realizuje również projekty inwestycyjne na łączną kwotę 130 mln zł, które podnoszą potencjał badawczy Wydziału i są wkładem w realizację dużych, międzynarodowych przedsięwzięć badawczych w Europie i na świecie.

 

W lecie 2014 roku rozpoczęła się przeprowadzka Wydziału FAIS do nowego kompleksu budynków na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 11. Łączna powierzchnia netto wynosi 23448 m², a kubatura 145250 m². Z czterech dużych audytoryjnych sal wykładowych największa może pomieścić 383 osoby.

 

Nowa siedziba Wydziału jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Cechą wyróżniającą nowy kompleks budynków Wydziału FAIS jest jego nowoczesna infrastruktura informatyczna złożona z okablowania oraz z zaawansowanych urządzeń sieciowych i serwerowych, którą zbudowano dla potrzeb prac prowadzonych w zaawansowanych technicznie laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

 

Studenci Wydziału FAIS mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej oraz zaanwansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział FAIS prowadzi również interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, inżynierii materiałowej.

 

 

 

http://www.fais.uj.edu.pl

Tagi:

  • Bliżej nauki, Wydział fizyki, astronomii i informatyki stosowanej, wykłady, popularnonaukowe
blog comments powered by Disqus