Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

03.12.2012, źródło: www.uj.edu.pl

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zwany krócej III Kampusem UJ budowany jest w Krakowie-Pychowicach. Lokowane są tutaj nowoczesne budynki wydziałów ścisłych i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

obrazek

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program Wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" został ustanowiony 23 maja 2001 r. (Dz. U. nr 67 poz. 677 z dnia 29.06.2001). Zgodnie z załącznikiem nr 12 do ustawy budżetowej na 2009 r. wartość kosztorysowa programu wynosiła 855 571 tys. zł z tego środki budżetu państwa 624 762 tys. zł. Okres realizacji programu ustalony ustawą był na lata 2001 - 2010.

 

 

 

 3 kwietnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. nr 79 poz. 664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach roku 2008.Ustawa ta zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015.Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zwany krócej III Kampusem UJ budowany jest w Krakowie-Pychowicach. Lokowane są tutaj nowoczesne budynki wydziałów ścisłych i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zwiększenie powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m2) umożliwi właściwe wykorzystanie potencjalnych możliwości naukowo-dydaktycznych UJ. Budowie Kampusu towarzyszą liczne inwestycje Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali Polski i tej części Europy, które tworzy pomost między nauką a przemysłem. Łączna wartość inwestycji w tym rejonie do 2015 roku osiągnie kwotę około 3 mld zł przy trzykrotnie mniejszym zaangażowaniu środków z budżetu państwa.

 

Zrealizowane inwestycje

  • Centrum Badań Przyrodniczych i Aparatury Naukowej (1999).
  • Kompleks Nauk Biologicznych (2000-2005), obejmujący część dydaktyczno-biblioteczną, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
  • Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki (2008).
  • Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2009).
  • Pierwszy (z trzech) budynek Parku i Inkubatora o profilu LifeScience budowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) w Parku Technologicznym III Kampusu UJ (2008).
  • Budynek Instytutu Zoologii (2011).

Tagi:

  • Kampus, UJ, JCI
blog comments powered by Disqus