Przedszkola

Wykaz żł‚obków oraz przedszkoli samorzą…dowych i prywatnych.

 

 

Nazwa Adres Telefon WWW
Żł‚obek nr 23
ul. Sł‚omiana 7 
12 266-12-46   
b/d
Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90 12 266-14-39 b/d
Przedszkole nr 5 ul. Zachodnia 6a 12 264-12-45 b/d
Przedszkole nr 23 ul. Skotnicka 86 12 262-52-81 b/d
Przedszkole nr 58 ul. Skośna 2 12 268-22-51 b/d
Przedszkole nr 67 Ob.Poczty Gdań„skiej 14      
12 266-32-37 b/d
Przedszkole nr 71 ul. Ludwinowska 6 12 266-05-10 b/d
Przedszkole nr 127 ul. Komandosów 13 12 266-87-63 b/d
Przedszkole nr 133 ul. Benedyktyńska 4 12 267-54-08 b/d
Przedszkole nr 140 ul. Sł‚omiana 8 12 266-10-02 b/d
Oddział‚y Przedszkolne nr 133         
ul. Wrony 115 12 262-10-24 b/d
Przedszkole nr 10 ul. Strą…kowa 7 b/d b/d
Przedszkole nr 95 ul. Żywiecka 24 b/d b/d

 

Jeżeli jakaś› placówka nie znajduje się na liś›cie, a chcą pań„stwo dołą…czyć do wykazu, prosimy o przesłanie e-maila na adres: kontakt@ruczaj24.pl z dopiskiem:  PRZEDSZKOLA